wiadomości

W trakcie kontroli ujawniono ponad 80 różnego rodzaju uchybień

źródło: sm.wejherowo.pl
W trakcie wiosennej kotroli piaskownic i placów zabaw, przeprowadzonej przez wejherowska Straż Miejską ujawniono ponad 80 różnego rodzaju uchybień. Do najczęściej występujących należały: zniszczone odeskowania piaskownic, uszkodzone siedziska ławek, niekompletne elementy wyposażenia placów zabaw, skorodowane bądź niezabezpieczone metalowe części urządzeń zamontowanych czy braki w zadaszeniu lub niekompletne ogrodzenia.

Wysłuchaj wiadomości audio:

Rumianie mogą zapomnieć o dacie wywozu śmieci, bo teraz wyręczy ich w tym smartfon

źródło: rumia.eu
Lokalizacja najbliższych punktów selektywnej zbiórki odpadów, harmonogram wywozu śmieci oraz możliwość zgłoszenia tzw. dzikiego wysypiska, takie usługi oferuje aplikacja „Kiedy wywóz”, z której od teraz korzystać mogą także mieszkańcy Rumi.

Wysłuchaj wiadomości audio:

piątek
25
maja