wiadomości

Dziewiętnaście firm z całej Europy chce budować Pomorską Kolej Metropolitalną

11.09.2012

Złożone dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej, co potrwa około miesiąca. Potencjalni wykonawcy wraz z wnioskami o dopuszczenie do przetargu musieli przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie zdolności finansowe oraz wykazać się doświadczeniem w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. I etap przetargu obejmuje zarówno prace budowlane jak i telematyczne czyli zaprojektowanie i wykonanie systemów sterowania ruchem. Każda firma, która przejdzie wstępną weryfikację zostanie zaproszona do składania ofert w II etapie przetargu. Tam głównym kryterium wyboru oferty będzie już wyłącznie cena. Zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie całej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przekazanie jej inwestorowi do użytkowania do 30 kwietnia 2015 r. Podpisanie umowy planowane jest w grudniu tego roku. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pochłonie ok. 760 mln zł z czego ponad 500 mln pochodzi z unijnego dofinansowania. Nowa linia połączy Gdańsk - Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej - z istniejącą linią kolejową Gdynia - Kościerzyna. Dzięki nowej linii zarówno z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie dojechać pociągiem do Portu Lotniczego w niecałe 25 minut. Pierwsze prace czyli wycinka drzew i wyburzenia, a także przebudowa dworca Gdańsk-Wrzeszcz ruszą jesienią tego roku.

Powrót
środa
29
czerwca