wiadomości

W wejherowskim muzeum otwarto wystawę poświęconą prof. Gerardowi Labudzie

02.10.2012

Wystawa pt. „Prof. Gerard Labuda - wokół ksiąg” to prezentacja niewielkiej części zbiorów książek pochodzących z liczącej około 20 tysięcy woluminów kolekcji wybitnego historyka. Wystawa ma ukazać różnorodność zainteresowań profesora Labuddy. Obok samych książek, w wejherowskim muzeum są zaprezentowane także losy wielkiego księgozbioru. Otwarciu wystawy o profesorze Gerardzie Labudzie towarzyszyła także dyskusja dotycząca opracowania spuścizny po naukowcu oraz kwestii lokalizacji biblioteki, w której znajdzie się księgozbiór. Po otwarciu wystawy w wejherowskim muzeum podsumowano także projekt związany z zakupem sprzętu i oprogramowania do opracowania, zabezpieczania i upowszechnienia kolekcji prof. Labudy.

Powrót
piątek
14
sierpnia