wiadomości

Burmistrz Władysławowa wypowiedziała umowę dzierżawy kupcom z ul. Hryniewickiego

24.10.2012

Burmistrz Władysławowa wypowiedziała umowę dzierżawy Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług. Do końca października kupcy muszą oddać teren przy ulicy Hryniewickiego. Wojewódzkie Zrzeszeniu Handlu i Usług działkę przy ul. Hryniewickiego we Władysławowie miało dzierżawić jeszcze przez 10 lat. Jednak organizacja nie wywiązała się z umowy z miastem, na mocy której do końca maja tego roku miała zmodernizować dzierżawione punkty handlowo-usługowe. Burmistrz Grażyna Cern decyzję o wypowiedzeniu kupcom umowy podjęła jeszcze przed sezonem, ale dopiero teraz wprowadziła ją w życie. Prezes oddziału Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług we Władysławowie, Józef Rozpędowski nie kryje oburzenia takim obrotem sprawy. Tłumaczy, że nie mógł wybudować nowych obiektów, bo ze starych nie chcieli się wyprowadzić dzierżawcy, a latem działalność gospodarcza kwitła w najlepsze. Jednocześnie podkreśla, że informował samorząd o postępie prac oraz o tym, że kupcy są ze zrzeszeniem skonfliktowani i strony walczą w sądzie. Bez względu na treść orzeczenia sądu, teren i tak kupcy muszą oddać miastu do końca października. Jak zapewnia Józef Rozpendowski – tak się stanie. Teren trafi na przetarg, który zostanie ogłoszony w przyszłym roku. Najpierw jednak miasto chce stworzyć wizualizację dla dzielnicy Hallerowo. Dopiero ona wytyczy kierunki działań dla przyszłego inwestora. Na ul. Hryniewickiego ma powstać tylko jeden budynek, zlokalizowany po lewej stronie od wejścia na plażę

Powrót
sobota
27
listopada